Perheterapeutit yksilöterapeuteiksi

Julkaistu:

Maksuttoman psykoterapiakoulutuksen sijasta terapiatakuu.

Viime aikoina on paljon puhuttu psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi. Itse
olen sitä mieltä, että tämä ei auta tämänhetkistä tilannetta. Mielestäni tärkeämpää on toteuttaa
nopeasti terapiatakuu. Terapiakoulutus kestää useamman vuoden ja nyt tarvitaan nopeasti apua.
Rahat eivät riitä kaikkien vaihtoehtojen toteuttamiseen.
Yhtenä lisäongelmana tällä hetkellä on, että asiakkaalla on lähete kelan tukemaan yksilö-
kuntoutusterapiaan, mutta hän ei löydä vapaata psykoterapeuttia. Asiakas väsyy, turhautuu ja
ongelmat kasautuvat entisestään. Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia kohdentuu erityisesti
aikuisille, joiden opiskelu- tai työkyky on uhattuna. Jokainen ymmärtää mitä ongelmien
kasaantuminen aiheuttaa näiden ihmisten elämässä.

Yhtenä lisäongelmana tällä hetkellä on, että asiakkaalla on lähete kelan tukemaan yksilö-kuntoutusterapiaan, mutta hän ei löydä vapaata psykoterapeuttia. Asiakas väsyy, turhautuu ja ongelmat kasautuvat entisestään.

Suomessa on suuri joukko perheterapeutteja, joilla ei ole kelan kuntouttavan terapian hyväksyntää
yksilöterapiaan, mutta kylläkin perheterapiaan. Mutta, kelan tukemassa perheterapiassa ei saa
pääsääntöisesti käydä yksinään. Perheterapeuteilla on koulutusta ja taitoa tehdä yksilöterapiaa,
moni on tehnyt yksilöterapiaa vuosia ilman kelan kuntoutusterapia-asiakkaita. Osa perhe-
terapeuteista olisivat halukkaita ottamaan vastaan kelan yksilöterapia-asiakkaita. En ole mistään
lukenut, että asiakas ei olisi saanut terapiasta apua tai terapia-apu olisi ollut huonoa, kun
terapeuttina on ollut perheterapeutti. Mm. vakuutusyhtiöt hyväksyvät perheterapeutit
yksilöterapeutteina. Mielestäni nyt olisi tärkeää joustaa ja hyväksyä edes väliaikaisesti nämä
perheterapeutit kelan kuntoutusterapian yksilöterapeuteiksi. Näin saataisiin nopeasti asiakkaille
koulutettuja terapeutteja. Tarvittaessa näille terapeuteille voitaisiin kehittää tarvittavaa
lisäkoulutusta, mutta ei kuitenkaan vuosia kestävää uutta terapiakoulutusta. Osa terapia-
asiakkaista ei tarvitse pitkää terapia-apua vaan voidaan selvitä lyhytterapialla.

Psykoterapeutti

Päivyt Suhonen

Lisää julkaisuja

10.6.2021

Turun Seudun Mamit – Ehdokasesittely

Turun Seudun Mamit on äitien vertaistukiryhmä joka toimii pääosin Facebookissa. Mamit tekivät useita ehdokasesittelyitä kuntavaalikauden aikana, tässä omat vastaukseni Turun

4.3.2021

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä?

Vapaaehtoistyö on minulle hyvin tärkeää. Erilaisten kokousten lisäksi vapaaehtoistyöni on hyvinmonipuolista ja pitää sisällänsä mm. ihania tapaamisia, luentoja, kouluttamista, vertaisryhmiä,ruokakasseja,

2.3.2021

Anna ääni lapselle!

Lastensuojelun keskusliitolla on Anna ääni lapselle -kampanja, joka on täysin poliittisesti
sitoutumaton. Kampanjaan osallistumalla olen sitoutunut edistämään lapsen oikeuksia.